Wikipedia:基礎文章/歷史地理

歷史

 1. 歷史2,505

史前、遠古

 1. 史前史1,029
 2. 石器時代3,112
 3. 青銅時代1,328
 4. 鐵器時代1,391
 5. 兩河流域文明1,809
 6. 蘇美爾607
 7. 古埃及1,336
 8. 古希臘1,299
 9. 羅馬帝國1,421
 10. 9,243
 11. 笈多王朝903

中古

 1. 阿巴斯王朝2,042
 2. 啟蒙時期907
 3. 阿斯達文明1,036
 4. 拜占庭帝國1,247
 5. 十字軍東征1,036
 6. 神聖羅馬帝國1,687
 7. 印加936
 8. 馬里帝國944
 9. 瑪雅文明1,154
 10. 中世紀3,571
 11. 大蒙古國10,353
 12. 大明41,681
 13. 鄂圖曼帝國5,739
 14. 宗教改革15,784
 15. 文藝復興5,121
 16. 大唐42,713
 17. 維京人729

近現代

 1. 中東戰爭1,795
 2. 大英帝國1,428
 3. 大清9,557
 4. 法國大革命2,942
 5. 工業革命2,653
 6. 南北戰爭1,177
 7. 明治維新3,841
 8. 第一次世界大戰14,108
 9. 俄國革命1,857
 10. 大蕭條1,321
 11. 納粹德國16,798
 12. 第二次世界大戰85,070
 13. 猶太人大屠殺992
 14. 冷戰3,722
 15. 南非種族隔離977
 16. 越戰2,453
 17. 文化大革命13,975

地理

 1. 地理學1,510
 2. 城市11,363
 3. 大洲1,051
 4. 2,124
 5. 沙漠862
 6. 北極1,684
 7. 大洋2,309
 8. 森林13,868
 9. 2,316
 10. 718
 11. 南極1,510

大洲、主要地區

 1. 非洲4,307
 2. 南極洲2,597
 3. 亞洲30,229
 4. 歐洲4,451
 5. 中東3,119
 6. 北美洲1,739
 7. 大洋洲17,571
 8. 南美洲5,424

 1. 阿富汗14,001
 2. 阿爾及利亞10,360
 3. 阿根廷14,030
 4. 澳洲22,074
 5. 奧地利28,612
 6. 孟加拉國12,795
 7. 巴西13,464
 8. 加拿大22,796
 9. 中華人民共和國92,526
 10. 剛果民主共和國12,099
 11. 古巴15,140
 12. 埃及12,684
 13. 埃塞俄比亞13,823
 14. 法國30,329
 15. 德國18,937
 16. 印度16,750
 17. 印尼24,268
 18. 伊朗16,180
 19. 伊拉克31,258
 20. 以色列34,965
 21. 意大利11,955
 22. 日本95,630
 23. 墨西哥10,534
 24. 荷蘭21,401
 25. 紐西蘭23,232
 26. 尼日利亞12,913
 27. 巴基斯坦10,538
 28. 波蘭16,435
 29. 葡萄牙12,269
 30. 俄羅斯44,407
 31. 沙地阿拉伯16,406
 32. 星加坡50,527
 33. 南非共和國14,245
 34. 大韓民國24,524
 35. 西班牙30,059
 36. 蘇丹10,453
 37. 瑞士14,227
 38. 坦桑尼亞15,100
 39. 泰國21,005
 40. 土耳其19,647
 41. 烏克蘭19,617
 42. 英國20,409
 43. 美國16,450
 44. 梵蒂岡26,570
 45. 委內瑞拉17,024
 46. 越南17,464

 1. 阿姆斯特丹15,133
 2. 雅典13,376
 3. 巴格達21,704
 4. 曼谷10,349
 5. 北京50,538
 6. 柏林32,109
 7. 波哥大34,991
 8. 布魯塞爾23,702
 9. 布宜諾斯艾利斯19,810
 10. 開羅11,333
 11. 好望角鎮2,720
 12. 大馬士革1,347
 13. 德里2,572
 14. 達卡1,047
 15. 杜拜4,344
 16. 香港79,761
 17. 伊斯坦堡2,982
 18. 耶加達1,928
 19. 耶路撒冷6,231
 20. 卡拉奇1,021
 21. 金沙薩599
 22. 架利吉打2,168
 23. 拉哥斯810
 24. 洛杉磯11,181
 25. 倫敦16,532
 26. 馬德里16,295
 27. 麥加1,591
 28. 墨西哥城2,579
 29. 莫斯科2,390
 30. 孟買1,406
 31. 賴羅比1,850
 32. 紐約13,609
 33. 巴黎13,934
 34. 里約熱內盧4,658
 35. 羅馬11,341
 36. 聖彼得堡2,853
 37. 聖保羅4,029
 38. 首爾12,180
 39. 上海133,219
 40. 雪梨 (澳洲)2,916
 41. 德黑蘭877
 42. 東京都5,757
 43. 維也納4,155
 44. 華盛頓特區3,815

水體

 1. 亞馬遜河11,126
 2. 北冰洋3,756
 3. 大西洋3,593
 4. 波羅的海1,458
 5. 黑海2,808
 6. 加勒比海651
 7. 裏海8,691
 8. 剛果河614
 9. 多瑙河1,080
 10. 恆河810
 11. 大堡礁1,406
 12. 五大湖16,798
 13. 印度洋4,114
 14. 印度河1,010
 15. 貝加爾湖14,508
 16. 坦噶尼喀湖1,240
 17. 維多利亞湖1,647
 18. 地中海3,282
 19. 密西西比河651
 20. 尼日河781
 21. 尼羅河4,914
 22. 北海2,409
 23. 太平洋4,758
 24. 巴拿馬運河1,084
 25. 萊茵河1,158
 26. 蘇彝士運河20,898
 27. 南大洋6,479
 28. 伏加河862
 29. 長江46,032
 30. 黃河60,754

山脈、峽谷、荒漠

 1. 阿爾卑斯山1,228
 2. 安第斯山脈2,209
 3. 喜馬拉雅山4,477
 4. 吉力馬扎羅山1,436
 5. 珠穆朗瑪峰10,575
 6. 洛磯山脈3,212
 7. 撒哈拉沙漠8,776